Prezentacja multimedialna drgania i fale

Pobierz

Prezentacja programu PowerPointPrezentacja • [NS 751] Drgania i fale • pliki użytkownika bltzkrg22 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sample.bib, unsrtnat pl.bst- Fale sprężyste i drgania - I zasada dynamiki - O drganiach - Odbicie i ugięcie fal - Siła dźwięku - Jonizacja - Światło - Układ słoneczny - Znani fizycy - Zjawiska fizyczne i kosmos - Einstein - Układ słoneczny - Złudzenia optyczne - Dlaczego samolot lata - Jowisz - O falach i drganiach sprężystych - Pływanie ciał - Prawo .Fala mechaniczna to drgania czasteczek rozchodzące się w ośrodku sprężystym.. Fale Rayleigha - fale typu grawitacyjnego, ruch cząstek odbywa się po elipsie ustawionej pionowo prostopadłej do kierunku biegu fali.Drgania i fale - przykładowy sprawdzian 1.Ułóż prawdziwe zdania, łącząc kreska odpowiednie zdania: Amplituda to czas, w którym ciało wykonuje jedno pełne drganie Okres to liczba drgań w jednostce czasu Częstotliwość to największe wychylenie ciała drgającego z poło9zenia równowagi 2.Dźwięk nie może rozchodzić się w: .Feminizm- prezentacja.. • Fale - różnego rodzaju zaburzenia stanu materii lub pola rozchodzące się w przestrzeni.. Źródła dźwięku dzieli się na naturalne sztuczne.. Promień fali - prosta wyznaczająca kierunek rozchodzenia się fali.Lekcja powtórzeniowa z drgań i fal pod kątem nowej podstawy programowej.Zapraszam wszystkich odwiedzających ten kanał do polubienia mojej strony na Fb!Ruch drgający i falowy..

Występują, gdy na układ działa siła zewnętrzna mająca wpływ na drgania.

Hałas i jego skutki.. Postfeminizm - trzecia fala feminizmu.. Na długości L odłożą się dwie połówki fali, czyli L = λ .. e-Fizyka - Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL).. Stała siła o niewielkiej wartości nie wpływa na drgania ciała, jedynie przesuwa położenie równowagi.W zakresie optyki falowej prezentacja zjawisk takich jak interferencja, dyfrakcja, polaryzacja.. W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi.. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.. Istnieją dwa zasadnicze sposoby wytwarzania fal akustycznych: za pomocą drgań mechanicznych, za pomocą turbulencji.. x Drgania harmoniczne proste Prawo Hooke'a.. Ruch ten odbywa się na małej przestrzeni.Fale dźwiękowe 1.. ZAGADNIENIA1.. Rezonans mechaniczny to zjawisko polegające na przepływie energii pomiędzy kilkoma układami drgającymi..

Źródłem fali jest ciało drgające, które przekazuje drgania cząsteczkom ośrodka.

Nie widzimy wibracji widełek kamertonu, bo drgają one z częstotliwością ok. 440 Hz.. FEMINIZM PIERWSZEJ FALI Feminizm: • ideologia, • kierunek polityczny • ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet.. Ruch periodyczny i .SERWIS EDUKACYJNY - fale dźwiękowe.. autor prezentacji: Marta Lewandowska.. Czoło fali - powierzchnia falowa najbardziej oddalona od źródła drgań.. Fala dźwiękowa jest przykładem fali podłużnej.. Priorytet III Działanie 3.3.. Odbicie i załamanie światła - podstawowe prawa optyki geometrycznej 1.. F kx F ma kx x m k a x m k dt .. Okres wahadła nie zależyod amplitudy drgań ani masy.. Fala kulista to fala, która rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.. Łącznie na skutek wstrząsu i fal tsunami zginęło około 3 tys. osób .Prezentacja multimedialna powinna zawierać: Slajd 1 prezentuje definicję fali mechanicznej i wykres ruchu drgającego x(t) z zaznaczeniem amplitudy A i okresu drgań T. Slajd 2 przedstawia przykłady źródeł fal mechanicznych (fala na wodzie, fala dźwiękowa, fale sejsmiczne,Fala stojąca - jedna długość fali.. FizykaDrgania i fale elektromagnetyczne będą opisane w następnych rozdziałach.. Fala dźwiękowa rozchodzi się w ośrodku sprężystym.. Źródłem fali dźwiękowej mogą być struny głosowe, słupy powietrza, membrany bębna, struny w gitarze..

Bezpośrednią przyczyną jego powstawania są drgania mechaniczne ośrodka sprężystego.

Bringing diversity, equity, and inclusion (DEI) to the hybrid workplaceRÓWNANIE FALI Drgania wzbudzane w punkcie P będą spełniać równania: Oznaczmy: Stąd: Zgodnie z zasadą superpozycji drgań, wypadkowe drganie w punkcie P opisuje wzór: RÓWNANIE FALI gdzie: Możliwe są dwa przypadki: Różnica faz ( 1 - 2) zależy od czasu (zmienia się w czasie) - źródła Z1 i Z2 nazywamy niespójnymi.Drgania i fale Elementy akustyki Drgania i fale Elementy akustyki Tablica oceny warunków akustycznych środowiska (wg PZH) > 60 > 70 Wysokie zagrożenie (tzw. black spot) 50 - 60 60 - 70 Przeciętne zagrożenie hałasem 45 - 50 55 - 60 Zalecany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) poziom hałasu w środowisku (55 dB - pora dzienna) 40 - 45 50 - 55 Przeciętne warunki akustyczne < 40 .Fala nie przenosi masy.. Uczeń: 6.1 opisuje ruch wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach 6.2 posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań, wskazuje położenie równowagi oraz odczytuje amplitudę i .Powstawanie fal dźwiękowych..

Fala płaska w dużej odległości od źródła można pominąć kulistość fali.Drgania i fale prezentacja.

Częstość własna masa na sprężynie m k T f 2S 1 1 0 L g T f 2S 1 1 0 wahadło.. 2b. Czym jest zjawisko interferencji?. Jednakową amplitudę fala osiąga w czterech miejscach, które można graficznie wyznaczyć, jeżeli poprowadzimy poziomą linię na wysokości A 1.. Sformułowanie praw odbicia i załamania.. Elementy fali Powierzchnie falowe Czoło fali Promień fali źródło drgań Powierzchnia falowa - zbiór punktów sąsiadujących ze sobą i drgających w tej samej fazie.. Gdy w ośrodku rozchodzi się fala, cząsteczki tego ośrodka wykonują ruch drgający; każda wokół swego położenia równowagi.. Misją Instytutu jest dzialalność naukowo-badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa .Drgania wymuszone co to jest?. Występują, gdy na układ nie działa żadna zmienna siła zewnętrzna, która wpływa na proces drgań.. Czym się różnią fale poprzeczne i podłużne?. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Dźwięk jest falą podłużną.. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.. 5.DRGANIA I FALE • Ruchem drgający - ruch lub zmianę stanu, które charakteryzuje powtarzalność w czasie wartości wielkości fizycznych, określających ten ruch lub stan.. Powtórka na sprawdzian w formie prezentacji.1.. Formowanie obrazów przez zwierciadła i soczewki.. Ruch drgający i fale Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.. i Fale dźwiękowe rozchodzą się w gazach, cieczach i ciałach stałych.. W pierwszym przypadku ruch cząsteczek ośrodka jest wywołany .Fale sejsmiczne Fale Love'a - (powierzchniowe fale poprzeczne o polaryzacji poziomej) wywołują drgania poziome, prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal.. Wielkości charakteryzujące ruch falowy: amplituda - największe wychylenie z położenia równowagi,; okres - czas trwania jednego pełnego drgania, .Bezpieczniej - Drgania - Materiały szkoleniowe i prezentacje multimedialne.. Treści programowe I.. Ruch drgający.. Odetnie ona falę stojącą w tych miejscach, w których ma ona jednakową amplitudę.prezentacja multimedialna ; prezentacja typu TED .. cechy dźwięku, dźwięk, długość fali okres, drgania, infradźwięki, częstotliwo .. Pierwsza fala feminizmu2.. Drgania i fale Marta Czajka kl.III M 2c. Rezonans mechaniczny 3b..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt