Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej klasa 4

Pobierz

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w miejsca na osi czasu, (0 - 4 p.). bitwa pod.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z zżyciem synów Władysława Jagiełły: A.. Utworzenie Księstwa Warszawskiego .. Bitwa pod Warną B. Wyjazd Władysława na Węgry C. Koronacja Kazimierza na króla Polski D. Koronacja Władysława na króla Polski E. Obwołanie Kazimierza wielkim księciem litewskimUporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej.. Zawiązanie I triumwiratu przez Gnejusza Pompejusza, Zakończenie Rozwiązanie zadania 4 z książki Wczoraj i dziś 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl.. 2012-09-09 12:04:47 Przeczytaj tekst źródłowy ze str.72 podręcznika.następnie ułóż chronologicznie podane wydarzenia wpisując w kratki cyfry od 1 do 7.4 Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Wprowadzenie dominatu przez Dioklecjana.. Zarejestruj.. C. najazd księcia Brzetysława na ziemie polskie.. koronacja Bolesława Chrobrego .. Zaloguj.. Przedmiot.. Zawiązanie konfederacji barskiej.. Zarejestruj.. 6 szkoły podstawowej.. koronacja Bolesława Chrobrego .. Krytyka przez Marcina Lutra sprzedaży odpustów i postawy duchownych.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.W tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 6..

Historia.1.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.

[3] chrzest Polski w 966 roku Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 4.. Krytyka przez Marcina Lutra sprzedaży odpustów i postawy duchownych.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uporządkuj w kolejności chronologicznej wydarzenia.. Pierwszy rozbiór Polski.. .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: UPORZĄDKUJ W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ.. 1) Dotarcie Żydów do Kanaanu 2) Dziesięć plag egipskich 3) Spotkanie Mojżesza z Bogiem na górze Horeb 4) Zawarcie przymierza między Bogiem, a Żydami na pustyni Synaj 5) Narodziny Mojżesza 6) Wyjście Żydów z EgiptuUporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej: Zbudowanie koloseum, powstanie Spartakusa, ogłoszenie Republiki Rzymskiej, podział.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej: odbudowanie kraju przez Kazimierza I .. B. przejęcie władzy przez Bezpryma.. 4 szkoły podstawowej.. Ogłoszenie się Henryka VIII głową Kościoła anglikańskiego.Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Przedmiot.. [] Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie [] Rozegranie przez reprezentację Polski w piłce… poniżej..

___ ___ ___ ___Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Daje naj, NA DZIŚ 2017-10-11 11:34:57 Wymienione niżej wydarzenia historyczne uporządkuj w kolejności chronologicznej (zaczynając od najwcześniejszego, przy którym napisz cyfrę 1).DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. A. wybuch powstania ludowego.. Uporządkuj w kolejności chronologicznej poglądy ludzi na miejsce Ziemi we wrzechświecie ; wpisz w kratki cyfry od 1 do 4.. Zakończenie wojen religijnych i podpisanie pokoju w Augsburgu.. Ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra.. Książki.. W tym celu wpisz w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 12 oraz rok wydarzenia.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. Zaloguj.. D. zrzeczenie się tytułu królewskiego przez Mieszka II.. Książki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt