Przyjrzyj się planowi miasta i powiedz które zdania są prawdziwe

Pobierz

Indianie wznosili budowle głównie z kamienia., Indianie budowali miasta z drewna, ponieważ mieli go pod dostatkiem., Miasta Indian budowano także wysoko w górach., Z plemion indiańskich tylko Majowie znali się na budownictwie., Indianie byli dobrymi inżynierami., Indianie nie znali miast .1. Przyjrzyj się obrazkom na str. 71 w podręczniku i przeczytaj podpisy pod nimi.. B osoba otrzymująca lenno od seniora.. Napisz do mnie na Instagramie: które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.. Teraz powiedz, który obrazek nie pasuje do podpisu.. Do fragmentu biogramu dopisz odpowiednie imię i nazwisko.. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.. "Przeto wojsko tatarskie zwraca się przeciw Polakom, a rozbiwszy ich szeregi, które dotąd były zwarte, wśród ogromnej rzezi, zmusza pozostały oddział Polaków do ucieczki.Powiedz, które zdanie jest prawdziwe.. b) Wy mień trzy elementy świadczące o tym, że wskazana przez Ciebie budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym.. Inkowie podbili Majów i przejęli dorobek ich cywilizacji.. W demokratycznych Atenach, po reformach Klejstenesa wybierano10 strategów P B. Cesarz rzymski Dioklecjan wprowadził system ustrojowy oparty na czwórwładzy.. 1 Jeśli Adam będzie szedł ze szkoły do domu najkrótszą .. TAK NIE II.Minęły ponad trzy wieki od wydarzeń historycznych, o których mówili Jacek i Ania..

Przyjrzyj się uważnie planowi miasta i napisz literę P przy zdaniach prawdziwych.

Pytania .. Po każdym wysłuchanym fragmencie zatrzymuj nagranie, przyglądaj się kolejnemuWszystko jest trudne zanim nie stanie się proste :) Subskrybuj: Wspieraj dalszy rozwój tego kanału: 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj poniższy tekst.. Zaznacz zdanie prawdziwe (P) i zdanie fałszywe (F).. Poznań, Płocka, Łódź, Toruń, Grudziądz, Katowice c) Wymień dwa miasta, które dostały się pod okupację radziecką.Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując w odpowiednie miejsca prawda(P) lub fałsz(F).. 3. Przyjrzyj się obrazkom na str. 71-72 w podręczniku.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Charles de .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Które zdania są prawdziwe ?. 3) Podróżnik dotarł do Indii przez Mongolię.. 1 Zobacz odpowiedź .. 1.Która forma czasownika pasuje do osoby wir -müssen -muss -musst 2.. Na podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy odpowiedz na pytania.. b)Wir .Przyjrzyj sie dokładnie plan… VeneM VeneM .. Szkoła - zapytaj eksperta (985) Szkoła - zapytaj eksperta (985) Wszystkie (985) Język angielski (701) Język polski (0) Matematyka (0) Biznes i Finanse (35856) .6 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom..

Przyjrzyj się mapie i odpowiedz na pytania.

Odpowiedz, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. I.Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony na pamiątkę wydarzenia, które nastąpiło w 1772 roku.. P F Zadanie 3.. W polskich miastach urządzano łapanki, a następnie aresztowanych ludzi wywożono na przymusowe prace do Niemiec.. P F Nowy Świat to nazwa nowo odkrytego lądu - Ameryki.. a) Organizacją gminy miejskiej zajmował się zasadźca, który działał na podstawie umowy z panem feudalnym i otrzymywał od niego przywilej lokacyjny.72 System feudalny V.. Polska pod okupacj 6.. Generał, który nie pogodził się z kapitulacją Francji i stanął na czele armii francuskiej walczącej po stronie aliantów oraz Komitetu Wolnej Francji.. Zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop - Mołotow granica niemiecko - sowiecka od 28 września 1939 r. przebiegała wzdłuż Wisły.. D osoba stojąca na samym szczycie drabiny feudalnej.. Uzupełnij zdania, których treść dotyczy legendarnych początków państwa polskiego.Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Wymień malejąco liczby od 20 do 0.. Na linijce czerwonym kolorem zapisano liczby: większe od 9 i mniejsze od 19 mniejsze od 19 i większe od 9 większe od 9 i mniejsze od 20 większe od 10 i mniejsze od 20 od 10 do 20 2.. 3.Podobało się?. Społeczeństwo średniowiecza 1 Rozwiąż dodatkowe zadanie docwiczenia.pl Kod: H5CR26 Podkreśl właściwe dokończenie zdania..

Przyjrzyj się mapie i używając wiedzy odpowiedz na pytania.

(0-1)6. Przyjrzyj się mapie i odpowiedz na pytania: a) Nadaj mapie tytuł Okupacja Polski w latach 1939 - 1944 b) Wymień dwa miasta, które dostały się pod okupację niemiecką.. 3.Podane zdanie zapisz w czasie przeszłym Perfekt a)Spielst du Baskettball?. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. Odgadnij i powiedz, jaka to liczba.Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. O istnieniu Indii Europejczycy dowiedzieli się w XVI wieku.. Przyjrzyj się fotografii pomnika przedstawiającego marszałka Piłsudskiego i jego córki.. Za pisz nazwy trzech polskich miast, które w latach zostały przyłączone .. Wstaw literę "P" w kratkach przy zdaniach prawdziwych, a literę "F" - obok zdań fałszy-wych.. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).. P F Zasada senioratu wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego zakładała, że wła-Zadanie 1 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe, wpisując obok nich odpowiednio Prawda lub Fałsz.. Niemcy traktowali Generalne Gubernatorstwo jako Źródło surowców i taniej siły roboczej.. Praca z ilustracją a) Ot ocz kółkiem budowlę klasycystyczną.. Uczestnik miał wskazać, które zdanie jest prawdziwe - czy Bug jest dłuższy od Narwi .Określ, czy zdania są prawdziwe lub fałszywe..

Przyjrzyj sie dokładnie planowi miasta w zadaniu 1b i zaznacz.

4) Podróżujący pociągiem musieli przerwać jazdę, gdyż tory kolejowe zostały wysadzone .W "Milionerach" na pytanie dotyczące rzeki Bug odpowiadał pan Michał Tadeusz Koziej z Warszawy.. 2) Główny bohater miał ukończyć podróż przed Nowym Rokiem.. Prosze musze mieć to na jutro!. Wielu polaków z własnej uznawało sie za obywateli niemieckich i przyłączało do hitlerowskiej armi.. Funkcja kreacyjna parlamentu polega na tworzeniu nowych organów państwowych oraz wybieraniu osób na najwyższe stanowiska .Które zdania są prawdziwe?. Wymień rosnąco liczby od 0 do 20.. Przeczytaj podany fragment artykułu i wskaż motyw, który pojawia się zarówno w mitologii greckiej, jak i hymnie Kasprowicza.. W XV w. Majowie zamieszkiwali głównie półwysep Jukatan.. 2.Z podanych elementów ułóż zdanie.. Zjazd w Gąsawie został zwołany w celu zażegnania sporów między książętami piastowskimi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.. Wysłuchaj nagrania nr 39 i opowiedz historyjkę po polsku.. c) Po dkreśl właściwy wyraz w nawiasie, tak aby powstało zdanie prawdziwe.zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak "x".. Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Największą rzeką Wielkopolski jest Wisła.. Inkascy inżynierowie budowali górskie drogi i wspaniałe wiszące mosty.1.. 1.Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub NIE - jeśli jest fałszywe.. Które czasownik pasuje do zdania Ich.aufräumen -muss -musse -musst P …które poprawią Waszą pamięć, spostrzegawczość, .. czy zdanie jest prawdziwe P czy fałszywe F .. Zaznacz, które z podanych zdań(1-6) są prawdziwe,a które-fałszywe(False).Przyjrzyj się rysunkom i zaznacz zdanie które jest prawdziwe trujkat - podstawa- 4cm wysokość - 3cm rownoleglobok - podstawa - 4cm wysokość - 3cm trapez - dolna podstawa - 4cm -górna podstawa-3cm - wysokość - 3cm A rownoleglobok ma najwiekrze pole B trapez ma największe pole Ć trujkat ma największe pole D wielokaty te mają takie same pola.Zadanie 4.. FałszyweNastępnie odpowiedz na pytania.. Wskaż zdanie prawdziwe i zdanie fałszywe.. .Oceń, które zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, a które fałszywe ( W osiemdziesiąt dni dookoła świata ) 1) Fileas Fogg założył się o dwadzieścia cztery tysiące funtów.. C władca przekazujący ziemię w lenno.. Odpowiedz pełnym zdaniem.. ZDANIE PRAWDZIWE FAŁSZYWE a) Tereny Wielkopolski zamieszkiwało plemię Polan, które zjednoczyło inne plemiona i utworzyło państwo polskie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt