Pieśń nad pieśniami rozdział 4

Pobierz

Napomina, aby się drudzy niepozorną iego postawą nie gorszyli 5 — 17.. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty.. "Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź!Streszczenie.. o jakóżeś piękna!. Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię miłują!. Chrystus ją jeszcze przyozdobi darami nadprzyrodzonym ( Pnp 1,11 ).PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI.. «Czyście widzieli miłego duszy mej?» 4 Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki.. 3 Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku.Biblia WarszawskaKsięga: Pieśń nad Pieśniami 4:1.. Ludzkość nigdy nie utraciła całkowicie swej piękności ( Pnp 1,5n ).. 2 Powiodłabym cię i wprowadziła w dom matki mej, która mię wychowała *; napoiłabym cię winem korzennym, moszczem z granatów.. PnP lub Pnp ], Pieśń Salomona, ( hebr.. 3 Jak wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku.Pieśń nad pieśniami 1:4.. * Wprowadź * mnie, królu, w twe komnaty!. Pieśń nayprzednieysza z pieśni Salomonowych.. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.. Dla wonności wyborne są maści twoie; imię twoie iest iako oleiek rozlany .Wznowienie stosunku bliskości i miłości ( Pnp 2,3-7 ).. Aluzja do powrotu z Egiptu (słup dymu!)..

Pieśń nad pieśniami 1:4 NBG.

Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.. Powstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, powiej przez mój ogród, by się rozpłynęły jego wonności.. Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli: każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.. Włosy twoje jako stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.1 day ago1 O gdybyś był moim bratem, który ssał pierś mojej matki, spotkawszy na ulicy, ucałowałabym cię, i nikt by mną nie mógł pogardzić.. Utwór o charakterze miłosnym, najczęściej .ROZDZIAŁ I. Werset.Biblia Jakuba WujkaKsięga: Pieśń nad pieśniami 4:1.. OBLUBIENIEC:Rozdział IV.. Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną.. 2 Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli: każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.. Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię miłują!. Olej wylany imię twoje (czusz gdy olej z bani leją jest jasny, smaczny - tak imię twoje, Synu Boży, jest sławne, jasne przed .Pnp 4,8 4 8 Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się!. Włosy twe jak stado kóz* falujące na górach Gileadu.. Mój miły zszedł do swojego ogrodu, między grządki balsamu, aby paść w ogro-dach i zrywać lilie.. 11 Plastrem miodu opływają wargi twoje, oblubienico moja!. 4:2.Pieśń nad pieśniami 4 NBG Pieśń nad pieśniami 4 1 O, jaka ty jesteś piękna, moja przyjaciółko; o, jakaś ty piękna!.

Czytaj cały rozdział.

o iakoś ty piękna!4 Piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak Tirsa 1, wdzięczna jak Jeruzalem, groźna 1 jak zbrojne zastępy.. Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu.. Pan młody opisuje osobę pani młodéj, i ku znajomości wszym przywodzi.. Aplikacja Biblii .Pieśń nad pieśniami [inna poprawna pisownia Pieśń nad Pieśniami, skr.. Brulion przekładu pióra Tomasza ze Zbrudzewa (1549) Rozdział I (1) Pocałuje mię pocałowaniem swych ust, bo lepsze są piersi twe niżli wino, (2) wonniejsze niżli maści nalepsze.. Ona opowiada o swej tęsknocie za Oblubieńcem oraz o tym, jak oczekując na swego ukochanego, zaczęła przysypiać.. Ἆσμα ᾀσμάτων Asma asmaton, łac. Canticum Canticorum) - jedna z ksiąg dydaktycznych (mądrościowych) Starego Testamentu.. Aluzja do powrotu z Egiptu (słup dymu!. Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną*.. Pobiegnijmy!. 4 Pociągnij mnie za sobą!. Włosy twoje jako stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.. Szukałam go, lecz nie znalazłam.. Tylko Chrystus może pociągnąć i wprowadzić do życia ( Pnp 1,4 ).. Kościół uznawaiąc, co ma od Chrystusa, sobie go przytomnego mieć żąda 15.. O jaka ty jesteś piękna, moja umiłowana!. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!. OBLUBIENIEC: 1 * O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!. 6 Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie..

4:2.Księga: Pieśń nad pieśniami 4:1... 4:1.

3 Lewa jego ręka pod głową moją, a prawica jego obejmuje mnie.. O jakożeś piękna, przyjaciółko moja, o jakożeś piękna!. 5 Odwróć ode mnie twe oczy, bo niepokoją mnie.. niż wino, a wonność maści twoich nad wszystkie rzeczy wonne!. Oczy twe jak gołębice.. 6 Nie patrzcie na mnie, żem śniada,Biblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerzewśród ulic i placów, szukać będę ukochanego mej duszy».. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony; twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileadu.. 2 Zęby twe jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli: każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.. Włosy twe jak stado kóz falujące na górach Gileadu.. Włosy twe jak stado kóz 2 falujące na górach Gileadu.. Ja należę do mojego miłego, a mój miły, który pasie wśród lilii, należy do mnie.. OBLUBIENIEC:dlatego miłują cię dziewczęta.. Rozdział 4.. Twoje oczy jak oczy gołębicy spoza twego welonu.. W pierwszej pieśni wzajemnie zachwycają się oni urodą swego partnera.. Król już mnie wprowadził do swych komnat.. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!. Oblubieniec wychwala oblubienicę.. 6 Nie patrzcie na mnie, żem śniada,Rozdział 8 L R Pieśń nad Pieśniami 2.. 5 Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru 4, jak zasłony Szalma 4.. OBLUBIENIEC:4 1 * O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!.

Werset ...Pieśń nad pieśniami - rozdział 4 ; rozdział 4 .

5 Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru *, jak zasłony Szalma *.. Pobiegnijmy!. Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną 2.. Jesteś piękna, moja przyjaciółko, jak Tyrsa, pełna wdzięku, jak Jeruzalem, groź-na jak hufce .Czytanie z Pieśni nad Pieśniami.. O jakóżeś piękna, przyjaciółko moja!. Oto ukochany mój!. O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty piękna!. 5 Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości.. za twoją zasłoną *.Biblia TysiącleciaKsięga: Pieśń nad pieśniami 4:1.. Kościół sobie życzy z Panem Chrystusem bydź złączony 1 — 4.. Oczy twe jak gołębice za twoją zasłoną.. Aplikacja Biblii.. Pociągnij mnie za sobą; o, spieszmy się.. Rozdział.. 6 Zęby twoje jak stado owiec wychodzących z kąpieli, każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej.. Oblubieniec pojawił się, wtedy też Oblubienica zaczęła go .Księga: Pieśń nad pieśniami 4:1.. O Przekładzie.. 3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto.. Oto nadchodzi!. miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich, jako wonność Libanu.Biblia Gdańska - Stary Testament - Pieśń nad pieśniami Salomonowa 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ROZDZIAŁ IV.. O, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, o, jakże jesteś piękna!. Pieśń nad Pieśniami.. Niech przyjdzie mój umiłowany do swego ogrodu i niech je swoje rozkoszne owoce.. W tobie będziemy się radowały i cieszyły, bardziej niż wino będziemy wysławiały twe pieszczoty; bo słusznie cię miłują.. 3 Wprowadź 3 mnie, królu, w twe komnaty!. Niech mię pocałuie pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoie niż wino.. O iakoś ty [1] piękna, przyiaciołko moia!. 4 Wprowadził mnie do domu wina 3, i sztandarem jego nade mną jest miłość 3.. 7 Jak okrawek granatu skroń twoja,W upragnionym jego cieniu 2 usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu.. Kościół: Pragnienie zjednoczenia z Bogiem, dobrem najwyższym ( Pnp 1,2n ).. Twoje sploty jak stado kóz, które się ześlizguje z góry Gileat.4 1 1 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna!. Zstąp ze szczytu Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z gór lampartów*.3,6 - PIEŚŃ TRZECIA (Pnp 3,6-5,1) - interpretacja alegoryczna - Izrael: Wizja powracających z niewoli i wznowienie teokracji .. 2 Włosy twoje jak stado kóz falujące na [górach] Gileadu.. I. Chrystus zaleca zacność kościoła swego; wysławia iego wiarę i owoce iéy 1 — 14. .. Rozdział..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt