Opisz przyczyny powstawania slumsów w ameryce południowej

Pobierz

Charakteryzuje je bardzo gęsta zabudowa.. Napisz krótko, jakie są przyczyny powstawania slumsów.wskażę na mapie megalopolis Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, określę cechy megalopolis w Ameryce Północnej, przedstawię negatywne skutki urbanizacji, podam przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej, opiszę problemy ludności mieszkającej w slumsach.w Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowania lasówpodaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie • podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na podstawie mapy tematycznej •w Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowania lasów•wyjaśnisz przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej..

Opisz przyczyny powstawania slumsów w Ameryce Południowej.

.Ameryka Południowa - kontynent o powierzchni 17,8 milionów km² leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej - na półkuli północnej.Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.. Amerykę Południową oblewa od wschodu Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean Spokojny.Od północy, przez Przesmyk Panamski oraz Morze .W Ameryce Południowej nie ma de facto lądolodów, choć występują duże lodowce górskie.. na przykładzie .przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej; 7) na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 8) korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanóww Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowania lasów• podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na podstawie mapy tematycznej • przedstawia miejsce Kanady w światowym eksporcie wybranych płodów rolnych na podstawie wykresuWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) Znajdź na mapie największe megalopolis..

- Do przyczyn powstawania slamsów należy zaliczyć : 1.

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA ← Przyjrzyj się mapie (masz taką w podręczniku str. 127).. w Ameryce na przestrzeni lat • omawia rozwój miast Ameryki.. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 126-131.. Największe slumsy w Azji - mieszka tu ok. 1 miliona ludzi - są najlepiej znane z filmu "Slumdog - milioner z ulicy".w Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowaniaw Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej zaawansowanych technologii na rozwój- podaje przyczyny powstawania slumsów.. System takich lodowców nosi nazwę Lądolodu Patagońskiego (łączna powierzchnia lodowców w Ameryce Południowej to około 33 tys. km² , z czego większość znajduje się w Patagonii na granicy Argentyny i Chile).Wpływa to bezpośrednio na znaczne i odznaczające się wyraźnie w przestrzenie zahamowanie procesu urbanizacji pod względem demograficznym i fragmentarycznie również ekonomicznym..

slumsów w wielkich miastach.

-przestępczość, bezrobocie, nasilenie patologii społecznych, obecność gangów itp. -chaotyczna zabudowa negatywnie wpływa na wizerunek miasta.Powstają one w wyniku procesu suburbanizacji (rozwoju strefy podmiejskiej).. Sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym, w której wyjaśnisz znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.. Bankierzy i finansiści mijają się na ulicy z żebrakami.. informacji • podaje przykłady megalopolis.. zmiany liczby ludności .. Przyczyną tego zjawiska jest uciekanie zamożnej ludności z centrum miasta (od korków i hałasu) do cichych zakątków pod dużą metropolią.. Proces ten często pejoratywnie nazywany jest "rozlewaniem się miasta" (ang.8.. Pragnienie posiadania własnego domu z ogródkiem to część american dream.. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest postępujący kryzys na terenie śródmiejskim.Ameryka Północna i Ameryka Południowa Uczeń: • określa położenie geograczne .. • podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na podstawie mapy tematycznejw Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu • omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł • podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie • podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasówDharavi to dzielnica biedy w Bombaju..

w Ameryce i wskazuje je na mapie • podaje przyczyny powstawania.

Im ciemniejszy kolor, tym liczba osób mieszkająca na km2w historii zasiedlania Ameryki • omawia na podstawie wykresu.. Po wykonaniu ćwiczeń proszę przesłać na adres Termin do końca tygodnia.Slumsy zazwyczaj są pozbawione utwardzonych dróg, elektryczności, kanalizacji oraz bieżącej wody.. Tu nędza miesza się z luksusem, a szklane drapacze chmur sąsiadują ze slumsami.. Slumsy zazwyczaj są pozbawione utwardzonych dróg, elektryczności, kanalizacji oraz bieżącej wody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt