Parametry diody pojemnościowej

Pobierz

Są wykorzystywane między innymi w przestrajanych elektronicznie obwodach rezonansowych.. Napisane: 24 lis 2013, o 12:53 .. Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do wykorzystania tej właściwości; diody pojemnościowe są wykonywane zazwyczaj z krzemu lub arsenku galu .Parametry charakteryzujące diody pojemnościowe.. diody pojemnościowe: każda dioda p-n lub m-s ma pojemność warstwy zaporowej, nazywanej również pojemnością barierową.. Połączenie o którym piszesz ma na celu poprawienie charakterystyki strojenia w stosunku do pojedynczej diody.. prąd wsteczny - IR, przy określonym napięciu zaporowym; pojemność złącza - C j , przy określonym napięciu wstecznym; stosunek pojemności minimalnej - Cmin do maksymalnej - Cmax; rezystancja szeregowa - rs, przy określonym napięciu wstecznym, lub dobroć .Schemat zastępczy diody pojemnościowej stanowi w uproszczeniu połączenie równoległe pojemności Cr wraz z rezystancją Rs i Rr.. Zmiana pojemności diody jest bardzo niewielka, zwykle od 6 p F do 20 pF, przy zmianach napięcia od 2 do 20 V.. Dla napięć niższych współczynnik temperaturowy napięcia Zenera jest ujemny, dla napięć wyższych dodatni.. U R max - dopuszczalne napięcie wsteczne U RM max - dopuszczalne szczytowe napięcie wsteczne I F max - dopuszczalny prąd przewodzenia t j max - temperatura złącza..

Charakterystyka diody pojemnościowej.

Najważniejszymi parametrami diod półprzewodnikowych są: 1) dopuszczalne napięcie wsteczne, 2) dopuszczalny prąd przewodzenia, 3) prąd wsteczny, 4) pojemność diody, 5) maksymalne straty mocy, 6) dopuszczalna temperatura złącza.. C j (U R) - pojemność złącza podana przy określonym napięciu wstecznymDioda pojemnościowa - Dioda pojemnościowa - dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym.. Wstawienie tejWitam znacie jakieś zamienniki diody pojemnościowej BB130 Philips, bo nie mogę jej nigdzie znaleźć.. * Charakterystyka diody prostowniczej.diody pojemnościowej poprzez potencjo− metr P1 wykorzystano dodatkowy stabili− zator scalony 7808 o napięciu wyjściowym 8V.. i w mieszaczu to powinny być BB 104 B, a w heterodynie BB 104 G. Tu zapewne chodzi o zmiany wartości pojemności, choć nie znalazłem w swoich zbiorach jakie litery.Najlepsze parametry termiczne mają diody w zakresie napięć Zenera 5,6 - 6,2 V..

Parametry charakterystyczne dla diody pojemnościowej.

Dioda pojemnościowa - dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym.. Podpowiedź: w celu obliczenia parametrów równania (1) można wykreślić wykres C T = f(1-U/U D)Warikap i waraktor to tylko inne nazwy tego samego elementu - diody pojemnościowej.. Wartości te określają własności częstotliwościowe diody, ze względu na to, że diody pojemnościowe stosuje się głównie obwodach rezonansowych istotnym parametrem jest stabilność temperaturowa pojemności, definiowana jako względna zmiana pojemności na jeden K.Diody tego typu są na ogół produkowane z krzemu lub arsenku galu.. Często dla otrzymania elementów stabilizacyjnych o bardzo małym współczynniku temperaturowym napięcia, łączy się diody o dodatnim i ujemnym współczynniku w celuParametry diod stabilizacyjnych: a) napięcie stabilizacji - UZ b) prąd stabilizacji - IZ c) napięcie przewodzenia - UF, przy określonym prądzie przewodzenia d) prąd wsteczny diody - IR, przy określonym napięciu wstecznym e) rezystancja dynamiczna - rZ, której wartość zmienia się w zależności od napięcia stabilizacji f) temperaturowy wsółczynnik napięcia stabilizacji - aUz.Podstawowe parametry diody pojemnościowej: - prąd wsteczny - IR, przy określonym napięciu zaporowym, - pojemność złącza CF , przy określonym napięciu wstecznym, - maksymalna częstotliwość - fC, - maksymalne napięcie wsteczne - URWM - maksymalny prąd przewodzenia - I0, - maksymalna moc - PTOT,Charakterystyka diody pojemnościowej Zakres wykorzystania diody jest ograniczony pojemnością minimalną Cmin i pojemnością maksymalną Cmax..

A diody które "siedzą" we wzm.w.cz.

(parametr podawany dla diod przeznaczonych do stosowania w układach detekcyjnych).warikap ba 152 parametry diody Kropka Niebieska=BAP795-50V Impulsowa.Kropka Czerwona=BA182-35V przełączająca.Kropka Czarna=BA152P-15V przełączająca.Kropka Biała=BB105A-28V-5pf pojemnościowa.DIODY Pojemnościowe- BB104B pasek Niebieski-30V.BB104G pasek Zielony 30V (2-wie diody Pojemnościowe w jednej obudowie jak plastikowy.. * Symbol diody prostowniczej.. Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do wykorzystania tej właściwości; półprzewodnik, z jakiego wykonywane są diody pojemnościowe, to zazwyczaj krzem lub arsenek galu.obliczyć parametry C 0 oraz m, korzystając z zależności (1), obliczyć współczynnik zmian pojemności zmierzonych diod od polaryzacji k = C T(-2 V/-20 V), porównać otrzymane wyniki z danymi zawartymi w tabeli 1..

... Jest ona niejako przeciwnością diody pojemnościowej.

Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut .Lampowe diody próżniowe składają się z dwóch elektrod umieszczonych w szklanej lub rzadziej metalowej bańce o wysokiej próżni.Katoda jest żarzona za pomocą prądu elektrycznego, a pod wpływem wysokiej temperatury zachodzi emisja termoelektronowa.W ten sposób katoda staje się źródłem elektronów, a ich przepływ jest możliwy tylko w jedną stronę - od katody do anody.Informacje o WZMACNIACZE I MIESZACZE PARAMETRYCZNE Z DIODĄ spis - w archiwum Allegro.. Podwójne diody (w jednej obudowie) mają takie same parametry, połaczenie dwu różnych typów diod nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.Diody pojemnościowe ( warikapy, waraktory) pełniące rolę zmiennej pojemności sterowanej napięciem.. Data zakończenia 2021-07-23 - cena 24,99 zł Użytkownik: Dołączył(a): 28 sie 2013Dioda pojemnościowa - dioda półprzewodnikowa, w której wykorzystuje się zjawisko zmiany pojemności złącza p-n pod wpływem zmiany napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym.. Pojemność Cmin wynika z napięcia przebicia złącza, a pojemność Cmax jest określona przez wzrost konduktywności dynamicznej diody.. Diody elektroluminescencyjne Symbol LED Osobne artykuły: dioda elektroluminescencyjna i dioda superluminescencyjna.W związku z tym posiada też inne parametry jak: Kolor świecenia - żółty, czerwony, pomarańczowy, biały, niebieski, zielony.. Konstrukcja złączy stosowanych w diodach pojemnościowych jest specjalnie przystosowana do .Gabriela Poloczek Korekta: mgr inż. Beata Organ Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311 [07].O2.01 "Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów" - zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik elektronik.. Pojemności C0 = Cmax diod wynoszą od kilku do kilkudziesięciu pikofaradów.Parametry dynamiczne: - pojemność diody przy określonej częstotliwości i określonym napięciu wstecznym (najczęściej C<1pF dla f=10,7 MHz i U R =1 V), - sprawność detekcji K , tj. stosunek mocy sygnału zdemodulowanego do mocy sygnału wejściowego w.cz.. Typ obudowy - okrągła, prostokątna, power LED.. Zmiana pojemności diody jest bardzo niewielka, zwykle od 6 pF do 20 pF, przy zmianach napięcia od 2 do 20 V..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt