Przykładowa opinia opiekuna stażu 2020 nauczyciela stażysty w przedszkolu

Pobierz

Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Opiekun stażu: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Opinia stażysty.. opiekun staŻu: wioletta daniecka § 6 ust.. Rozpoczynając staż opracowała własny .okres staŻu: 1.09.2019 - 31.05.2020; nauczyciel j.angielskiego w klasach i-iii i w przedszkolu.. poz. 2215 z późn.zm.). Annę Gizińską przedstawiam poniżej projekt oceny dorobku zawodowego.. zajęcia w obecności dyrektora przedszkola wynikające z harmonogramu hospitacji.prowadził(a) zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiał je i analizował wraz z hospitującym go nauczycielami.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.Jako, że dostałam wiele pytań dotyczących pytań podczas egzaminu na nauczyciela kontraktowego, załączam zestaw przykładowych pytań, które mogą pojawić się na tego typu egzaminie (do pobrania na końcu wpisu).. • Opracowanie konspektu zajęć.. Grodków.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani Olgi Zatoń ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego..

W związku z zakończeniem stażu na nauczyciela mianowanego przez.

Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Zgodnie z art. 9c ust.. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiPlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.Tekst Nr 41633‧Opinia stażysty‧Teresa‧Projekt Oceny Dorobku Nauczyciela Kontraktowego‧Projekt Oceny Na Mianowanego‧Projekt oceny stażystkiW okresie od 01.09.2019 r. do 31.05.2020 r. w/w nauczycielka odbywała staż na stopień nauczyciela kontraktowego.. 4 Karty Nauczyciela nauczycielowi .Wyznaczenie opiekuna stażu Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy rozpoczęli staż, opiekuna stażu.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. 7.NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU Nauczyciel stażysta: mgr Małgorzata Kmiecik Opiekun stażu: mgr Agnieszka Mikulska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 7 mgr Marzena Górska Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Projekt oceny dorobku zawodowego pani..

2 pkt 1 ... prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela staŻysty.

w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu.. Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Współpraca z nauczycielem, który rozpoczyna dopiera pracę w szkole to duże wyzwanie oraz wielka odpowiedzialność.Kontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.pl.. Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. 9c ust.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .Zadania opiekuna stażu.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: poznawać organizację, zadania i .opiekuna stażu.. Opiekun stażu - mgr Danuta Głodna Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. 4 KN: wyznaczenie opiekuna stażu.. aleksandra suchecka.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Sylwia Dmiterczuk.. Trzebiatów.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.PRZEBIEGU STAŻU 1. opiekunem stażu Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora, w wymiarze jednej godziny w miesiącu..

Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

• Omówienie z bądź dyrektorem przeprowadzonych zajęć.. Pani Anna Gizińska odbywała staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy w okresie 1.09.2012r.. Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.Art.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Zgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .Plik Opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela stażysty.doc na koncie użytkownika tu_iza • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 wrz 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X3 3.. Pełnienie roli opiekuna nauczyciela stażysty i kontraktowego Przestrzeganie procedur związanych z awansem zawodowym, pomoc podczas opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.

Sylwia Gajewska.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.1.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić .Bohdana Arcta w Kotuniu.. Cele szczegółowe: 1.. W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:Nie wchodzi natomiast w rachubę powierzenie roli opiekuna stażu nauczycielowi z innej placówki, bowiem taka opcja możliwa jest tylko w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku .Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Opiekun stażu odgrywa niezwykle istotną rolę w awansie nauczyciela, ma służyć radą i pomocą, być swego rodzaju przewodnikiem zawodowym nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego.. w trakcie trwania stażu - konspekt zajęć -wnioski 2. oraz środków Dokumentacja- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2008 § 6 ust.. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli, pani ., nauczyciel stażysta, ubiegająca się o awans .Przykład projektu oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt