Kryteria oceny wypracowania na maturze

Pobierz

Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii oparto na koncepcji tzw. poziomów.. Temat 1.Szczególnie na egzaminie maturalnym, gdy czas goni, nie można sobie pozwolić na.. Realizację każdego z .Język polski na maturze nie ominie nikogo :) Wszyscy muszą wiedzieć, co zrobić, by zdać.Na początek kilka informacji formalnych i garść praktycznych porad.. Przede wszystkim forma1.3.7.. Jednak matura, szczególnie na poziomie podstawowym, to nie casting na.. Elementy treści.. Przeczytaj kryteria oceny treÊci i komentarz objaÊniajàcy, dlaczego takie, a nie inne elemen-ty powinny si´ znaleêç w wypracowaniu.. Ich decyzja jest ostateczna.Kryteria dla poszczególnych poziomów dla wypracowania maturalnego z historii Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) podlega ocenie według wspólnych, jednolitych dla danego tematu kryteriów, które ustalono centralnie.. Ilość punktów uzależniona jest więc od ilości spełnionych przez piszącego kryteriów.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Matura 2008 wypracowanie przykład CKE 2.. Poprawność 0-2 pkt.. 0-2 zakres środków językowych oceniając pracę pod względem zakresu środków językowych, bierze się pod uwagę …Na maturze z języka polskiego od roku 2015 na poziomie podstawowym zdający będą mieli do wyboru dwa tematy wypracowań..

Kryteria oceny rozprawki.

Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Przydział punktów kształtuje się w następujący sposób: "wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora zgodnie z następującymi kryteriami: - treść: od 0 do 4 punktów - spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów - zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów - poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów "Kryteria oceniania dyslektyków można podzielić na kilka kategorii.. do 3 punktów Poprawność środków językowych od 0 do 3 punktów Zgodność z poleceniemObjaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym Zgodność z poleceniem (Elementy treści i formy) W ocenie zgodności z poleceniem bierze się pod uwagę elementy treści oraz elementy formy, które zostały zrealizowane w wypowiedzi, oraz jakość realizacji tych elementów.. Kolejne akapity niech będą tutaj kolejnymi argumentami popartymi.. Na maturze rozszerzonej oceniane są różne kryteria, do których należą: Zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów Spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktów Zakres środków językowych od -1 (!).

Kryteria oceny.

Część ustna oceniana jest w szkole.. Na poziomie rozszerzonym pod uwagę brane są cztery kryteria: TREŚĆ - Pod uwagę brane jest zrozumienie tematu (czyli to, czy zdający pisze na temat), dostosowanie treści do formy (zależnie od typu tekstu - na przykład przy opowiadaniu ważne jest, aby przedstawić tło akcji, wydarzenia .Poni­żej moż­na pobrać kry­te­ria oce­ny prac matu­ral­nych z uwzględ­nie­niem roz­dzie­la­nia punk­tów na matu­rze pod­sta­wo­wej i rozszerzonej.. Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych.. WYPRACOWANIE - przykład z arkusza CKE.. Kryteria oceny wypracowania: Poziom podstawowy: rozwinięcie tematu→ 25 punktów = 50%; kompozycja→ 5 punktów = 10%; styl → 5 punktów = 10 %; język →12 punktów = 24%;Przykładowe odpowiedzi:.. Szczególnie na egzaminie maturalnym.. Wypracowanie - przykładowe realizacje.. Aby teza rozprawki była uznana za zgodną z tematem, wymagane jest.. Pierwsza z nich to prace literackie z języka polskiego.. Rodzaj dokumentu: Zasady oceniania rozwiązań.. któremu sam szatan podpowiada .Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.Wszystkie akapity rozwinięcie wypracowania maturalnego muszą być związane z tezą i tematem..

Wymyślenie dobrego początku wypracowania potrafi zająć pół godziny, a niektórym osobom nawet więcej.

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym 147 Opinia Konferencji Rektorów Akademickich SzkółPolskich o informatorach maturalnych od 2015 roku………….…………………………………………….……………………………………………………….155 Wstęp 7 WstępSpójność i logika: 0-2 pkt.. Rozwinięcie każdego z nich będzie wymagało napisania wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym: rozprawki problemowej lub interpretacji tekstu poetyckiego.Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym 139 Załącznik 3.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Co jest oceniane.. KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH NA EGZAMINIE MATURALNYM 22 października 2018 In aktualności, jak pisać na maturze?Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory.. Egzamin ustny.. Żeby jednak wiedzieć, czego się trzymać najpierw spójrzmy na punktację stosowaną przy ocenie wypracowania, która pochodzi z oficjalnego informatora dostępnego na stronie CKE.. Część ogólna informatora + aneks_2023_2024.. UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 20%.. Sformułowanie stanowiska(np. w postaci tezy lub hipotezy)..

Pami´taj, e tak jak na maturze mo esz korzystaç ze sownika j´zyka polskiego i sow-nika ortograficznego!

Zakres środków językowych: 0-3 pkt.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieJak wygląda ocena prac maturalnych, co jest dodatkowo premiowane?. Klucz nie określa konkretnych poglądów, jakie mają być zawarte w pracy, dając dość dużą swobodę w formułowaniu treści.. Wynik ustalają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.. TEMATYKA: określona w podstawie programowej.6.. W dalszej kolejności nauczyciel powinien zwrócić .Twórcy matury określili cztery poziomy kryteriów, według których sprawdzający winni dokonać oceny.. ustny egzamin maturalny będzie trwał około 15 minut i rozpocznie się rozmową wstępną, po której uczeń będzie miał do wykonania trzy zadania.. To wielka strata czasu.. KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ (MAKSYMALNIE 40 PUNKTÓW).Informatory.. (punktacja).. A. Sformułowanie.się punkty w kryterium zgodności z poleceniem zgodnie z Tabelą C. Wyodrębniono cztery poziomy:Sep 15, 2021Mar 26, 2021Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk.. Język polski na poziomie rozszerzonym + czarnodruk + aneks_2023_2024.Co jest oceniane?. W tym wypadku ocenia się przede wszystkim zgodność treści wypracowania z tematem oraz poprawność i stopień wyczerpania materiału wypowiedzi pisemnej.. Klikając tutaj możesz zapoznać się z całością dokumentu, w tym ze szczegółowymi kryteriami oceny zawartymi w tabelce na stronach 11 i 12.KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE ROZSZERZONYM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt