Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego film

Pobierz

Pytania .. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Przedstawia ona wysokościową strukturę powierzchni Ziemi.. Ukształtowanie pionowe a) wielkie formy dna oceanicznego - szelfy - stoki kontynentalne - baseny i grzbiety oceaniczne - rowy oceaniczneFormy ukształtowania lądów i dna oceanicznego « Powróć do wszystkich plików.. Wsparcie techniczne:Search for: ZSCKR w Jabłoniu.. by redakcja UCZNIAK.COM; PRACA: PRZED SPRAWDZENIEM .. nad obszarami lądowymi.. CELE ZOPERACJONALIZOWANE: Uczeń: wymienia formy ukształtowania powierzchni Ziemi, potrafi zdefiniować proces kształtowania rzeźby Ziemi, potrafi przedstawić ukształtowanie dna oceanicznego i powierzchni lądów,Cele szczegółowe Uczeń: - wskazuje na mapie i zna wielkość powierzchni kontynentów, oceanów, głównie formy ukształtowania kontynent ów i dna oceanicznego, rodzaje mórz - potrafi omówić położenie każdego lądu podając jego dominanty - rysuje schemat ukształtowania powierzchni lądów / depresje, niziny, wyżyny, góry/ oraz dna oceanicznego-baseny oceaniczne- to największe formy ukształtowania dna oceanicznego, zajmujące 72% pow. Wszechoceanu.. Krzywa hipsograficzna - obrazuje zależność między wysokością danego obszaru, a jego powierzchnią.. 2010-07-26 11:54:10; na podstawie rozpoznaj formy ukształtowania dna oceanów a nastepnie wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsce tabeli 2010-02-12 19:42:13; na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli proszę o szybką odp 2010-01-27 14: .Play this game to review Geography..

Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.

Formy ukształtowania powierzchni lądów: wyżyny [od 300 do 500 metrów nad poziomem morza, tereny o małych wysokościach .Jakie są wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów?. Autor: Magda Lena; Pliki: 2; Zaktualizowano: 11 listopada, 2016; Login to download this file.. Zajmują 361,1 mln km2 (71% powierzchni Ziemi) Obszary lądowe.. Oceany i morza zajmują około 71% powierzchni Ziemi, zaś lądy 29%.. Match .3.7. uczeń rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych.. Pierwsze powodują wyniesienie form na lądach, natomiast drugie nieustannie dążą do nich zrównania.. Join group, and play Just playomawia wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego (niziny, wyżyny, góry, depresje, kryptodepresje, szelf, stok kontynentalny, głębia oceaniczna, rowy oceaniczne, grzbiety śródoceanizne); wskazuje na mapie batymetrycznej wielkie formy dna oceanicznego; wskazuje na mapie najgłębsze rowy oceaniczne na Ziemi i podaje ich nazwy.Poziome formy: (2.). Szkoła - zapytaj eksperta (1623) Szkoła - zapytaj eksperta (1623)Generator testów i sprawdzianów dla nauczycieli języków polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz matematyki, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki i historii w szkołach podstawowych, w klasach 4-8..

Szkoła od środkaTemat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego .

Położone są na głębokościach od 4000 do 6000 m i stanowią najmniej urozmaicony obszar dna.. -rowy oceaniczne- to najgłębsze miejsca oceanów, położone na ich obrzeżach, ciągnące się wzdłuż kontynentów lub archipelagów (Rów Mariański 11022m)Do głównych form ukształtowania dna oceanicznego zalicza się między innymi: szelfy kontynentalne - fragmenty dna, które stanowią części bloków kontynentalnych, zbudowane ze skorupy kontynentalnej oraz osadów morskich, zalane przez wody oceanów, sięgają zazwyczaj do 200 m głębokości, gdzie kończą się gwałtownym załomem,May 21, 2022This game is part of a tournament.. Ukształtowanie poziome Ziemi a powierzchnie obszarów wodnych i lądowych b rozmieszczenie obszarów wodnych i lądowych 2. : obrzeżekontynentalne, w składktóregowchodzą: szelfy, stoki kontynentalne, podnóżakontynentalne, baseny oceaniczne, grzbiety oceaniczne (śródoceaniczne), rowy oceaniczne.. Szkoła.. Są to obszary o znacznych rozmiarach, specyficznej budowie wewnętrznej i zewnętrznej orazFormy ukształtowania dna oceanicznego Procentowy podział form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanicznego Kontynenty zostały ukształtowane wskutek działania sił zarówno wewnętrznych (powodujących wynoszenie ich powyżej powierzchnię morza), jak i zewnętrznych (przyczyniających się do ich nieustannego niszczenia, skutkującego spłaszczaniem).Study Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego flashcards from Emma Unknown's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app..

Pionowe formy: (3.)

| Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!Play this game to review Geography.. Aktualności; Baza Szkoły.. Informacje.. Obszary lądowe zajmują - 149 mln km² (29%) Wielkie formy dna oceanicznego : szelfy - najpłytsze strefy dna oceanicznego , sięgaj do 200 m głębokości .. szelf kontynentalny stok podnóże kontynentalny basen .Katarzyna Paluszewska, roksana przeniczna iiithm Ukształtowanie pionowe i wielkie formy dna oceanicznego W budowie kontynentów oraz dna oceanicznego wyróżniono tzw. wielkie formy.. Średnia wysokość lądów wynosi około 885 metrów nad poziomem morza, a średnia głębokość oceanów około 3800 metrów pod poziomem .Temat: Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego 1.. Najwięcej obszarów lądowych znajduje się na półkuli:Omów wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi .. Wyróżniamy: -niziny, -wyżyny, -góry, Krzywa Hipsograficzna0:00 zmiana wyglądu Ziemi0:26 ukształtowanie poziome0:39 obszary lądowe / kontynenty1:40 obszary wodne / oceany1:54 ukształtowanie pionowe dna oceanicznego2:.WIELKIE FORMY UKSZTAŁTOWANIA LĄDÓW I DNA OCEANICZNEGO.. stoki kontynentalne - strome fragment dna oceanicznego , leży .Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: na podstawie rozpoznaj formy ukształtowania dna oceanów a nastepnie wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsce tabeli ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt