Przeczytaj dialog i uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami

Pobierz

Uzupełnij tekst czasownikami z ramki.. Połącz ustnie właściwe fragmenty zdań w zadaniu 6, str. 113, następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej.. Jedno imię zostało podane dodatkowo.. Przeczytaj dialog.. Wybierz właściwe rozwiązanie A lub B. 1.. 1. love Odpowiedź na zadanie z Steps plus VI.. Wykonaj pisemnie ćwiczenia do dialogu: 2/str.. CD Rozumienie ze słuchu 1.. (nagranie 2.34) .. Uzupełnij dialog podanymi wyrazami- podręcznik str. 63 ćw.. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów.. U mnie w książce jest praktycznie taki sam dialog tylko jest to zadanie 5 i jagby ktoś szukał właśnie do zadania 5 to będzie to: 1.. Strona 87, ćwiczenie 6: Śniadanie i kolacja w Polsce.. Świat przyrody ochrona środowiska naturalnego, recykling, zwierzęta, rośliny zdania okolicznikowe sposobu, rekcja przymiotnika 72 Lista kontrolna 74 VIII 28.. Tu jest lampa.Truśka223 Języki obce Uzupełnij zdania w czasie Past Simple 17.05.2021 o 22:48 rozwiązań: 1; Truśka223 Języki obce Poukładaj słowa w odpowiedniej kolejności, tak żeby utworzyły spójne i logiczne zdania: 17.05.2021 o 20:50 rozwiązań: 1; Truśka223 Języki obce Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą: 17.05.2021 o 20:48 rozwiązań: 1Strona 87, ćwiczenie 3: Przeczytaj tekst w zadaniu 2 i uzupełnij ustnie zdania właściwymi informacjami.. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania..

Przeczytaj dialog i uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami.

114 (Utwórz pytania do podanych odpowiedzi i zanotuj je w zeszycie) 3/ str.114 (Napisz w zeszycie dialog w języku niemieckim na podstawie podanych informacji w języku polskim) MUZYKAZawiadomienie powinno być krótkie i treściwe.. 2010-10-01 16:59:22; Uzupełnij pytania podanymi wyrazami : Who What Where What How 2011-09-22 15:51:43; Uzupełnij dialog podanymi słówkami 2012-09-12 16:22:02; Pilne!. Uzupełnij pytania poprawnymi słowami pytającymi.. Dad can't 2 cupcakes,W kolejnym zdaniu książka zostaje scharakteryzowana, określamy ją, mówimy, że ta właśnie książka jest gruba.. Was hast / hat du am Montag?Wysłuchaj dwukrotnie dialogu (nagranie 49) i uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Przetłumacz słówka, których znaczenia nie rozumiesz (pracuj ze słownikiem aktywnym na końcu rozdziału) Zadanie 2.. Wskaż w każdym z zawiadomień informacje: kto, kogo, gdzie, kiedy i o czym zawiadamia.. Dokończ zdania i napisz je w zeszycie.. W pierwszym zdaniu użyjemy rodzajnika nieokreślonego, w drugim - określonego.. ĆWICZENIÓWKA: Ex.9,10,11,12 p.40 - dla chętnych TOPIC: Extreme .. 4zdania okolicznikowe czasu, zaimek nieosobowy es 70 27.. Zeszyt ćwiczeń opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plUzupełnij zdania zaimkami dzierżawczymi..

)Przeczytaj teksty i uzupełnij zdania właściwymi imionami.

Przeczytaj tekst i uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań.. Strona 87, ćwiczenie 4: Powiedz, co do siebie pasuje.. Zadawajcie pytania i• Ex.9.p.65 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki • Ex.10.p.. •po wyrażeniu "es gibt", które oznacza: "jest/są, znajduje/ą się: Es gibt hier eine Lampe.. Uzupełnij teksty zawiadomień właściwymi imionami postaci z mitologii.. opisz swoją rodziną w 8 zdaniach .Przeczytaj dialog i uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami.. Bardzo proszę o pomoc, na zaraz 1 Zobacz odpowiedź sylwiaonyx sylwiaonyx Odpowiedź: 1 Carola 2 Susi, Klaus 3 Susi 4 Carola 5 Klaus 6 Carola 7 Klaus 8 Susi wszystko dobrze Najnowsze pytania z przedmiotu Język niemiecki .Lies den Dialog.. Zapisz w zeszycie nowe słownictwo i przetłumacz je na język polski.. Będę bardzo wdzięczna.. Przeczytaj historyjkę jeszcze raz i uzupełnij zdania odpowiednimi imionami - w ćw.. 2/76 (Znajdź zdania, które mają podobne lub to samo znaczenie, i zanotuj je w zeszycie.. Przeczytaj zadanie, następnie posłuchaj nagrania i zaznacz prawidłowe informacje.. piotrek119910 piotrek119910 30.09.2013 Język niemiecki Szkoła podstawowa rozwiązane • sprawdzone przez eksperta .1.. Martin muss … .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki..

*****Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi imionami.

Przeczytaj cały temat z podręcznika.. Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami przymiotników.. Następnie przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij odmiany.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.1) Przeczytaj dialog na str. 76 "Party bei Carola".. Napisz całe zdania w zeszycie.. Rozwiązania zapisz w zeszycie.2.. 8 Przeczytaj teksty i uzupełnij zdania właściwymi imionami (Rafael, Dominic, Jessica, Molly).. Następnie napisz zdania w zeszycie.. Przeczytaj dialog "Sport ist gesund" / str. 114 i ustnie przetłumacz go na język polski 3.. Strona 87, ćwiczenie 5: Napisz w zeszycie zdania dialogu we właściwej kolejności.. Przeczytaj regułę gramatyczną na str.116, utwórz zdania jak w. przykładzie, zanotuj je w zeszycie.. Dzisiaj kontynuacja poprzedniej lekcji.. 2) Ustnie wykonaj ćw.. Przeczytaj tekst, wybierz właściwą formę -a little, a lot of, any, many, much • Ex.11.Przetłumacz zaznaczone części zdania na j.angielski • Ex.12 Uzupełnij pytania i napisz odpowiedzi do zeszytu.. 2012-09-29 15:01:23; Uzupełnij zdania podanymi .Przeczytaj zdania z właściwymi formami czasowników.. Otwórz podręcznik na str. 73 i spójrz na ćw.. 0 Dominic is thirteen years old.Przeczytaj wpis na blogu Lisy ustnie przetłumacz go na język polski uzupełnij pisemnie zdania wpisując właściwe osoby (zgodnie z treścią tekstu)..

Posłuchaj dialogu, następnie przeczytaj zdania z właściwymi imionami.

W imieniu przewodniczącego szkoły zredaguj zawiadomienie o spotkaniu samorządu szkolnego.. Życie społeczne uzależnienia i problemy społeczne, terroryzm i wojny, przestępczość rekcja rzeczownika, zaimek wzajemny .1.. Ich wohne …Przeczytaj dialog i wpisz imiona dzieci na rysunkach.. Rozwiązanie zadania 2 z książki Brainy 6.. Jak nazywają się monachijskie atrakcje turystyczne w języku niemieckim.. 8 pkt 1.. 1/76 (Po przeczytaniu dialogu, uzupełnij zdania właściwymi imionami) 3) Pisemnie wykonaj ćw.. Następnie uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami i napisz je w zeszycie.Przeczytaj dialog i uzupełnij go ustnie właściwymi pytaniami.Jedno pytanie nie pasuje do dialogu.. Zdania zapisz w zeszycie.. Niniejszym zawiadamiam wszystkich .1 TESTE DICH SELBST 1 Rozwiąż samodzielnie test, sprawdź swoje odpowiedzi w kluczu i zanotuj informacje o swojej wiedzy i umiejętnościach w tabeli samooceny.. docwiczenia.pl KOD: D855P1nagranie nr 37.. Proszę pomuście to na jutro Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt