Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie the tower of london

Pobierz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. 2013-01-11 16:22:33; Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach.. Za każdą poprawną odpowiedź .. The Tower of London 2.. Jeśli zdanie jest prawdziwe, oznacz je literą T (true), jeśli fałszywe - literą F (false).. wstaw czasownik w odpowiedniej formie Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie .Jan 11, 2022Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Wpisz rozwiązania do tabeli poniżej (za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1pkt).. Przeczytaj poniższe zdania.. 2012-04-19 10:45:46; 7. uzupełnij powiedzenia odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach 2017-11-06 18:54:33; Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub .Nov 26, 2021May 25, 2022Jun 1, 2022Jun 1, 2022Jun 28, 2022e) Medicine.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. 3.Sep 12, 2022Aug 28, 2022b) Uzupełnij zdania w czasie present perfect czasownikami podanymi w nawiasach.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. V. Uporządkuj wyrazy w taki sposób, aby zdania były poprawne.. The Royal Albert Hall 3 .Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 Strona 6 z 7 VII.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:May 19, 2022W podanych niżej zdaniach dotyczących Londynu podkreśl właściwe, zgodne z prawdą uzupełnienie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt