Uzupełnij tabelę do podanych przymiotników dopisz wyrazy bliskoznaczne

Pobierz

Adam jest wysoki.. Oceń prawdziwość każdego zdania.. Dopisz do podanych przymiotników wyrazy bliskoznaczne z "nie" nudny film, stary człowiek, krótka reklama, zepsuty owoc, mały pies, C. Ułóż 3 zasady właściwego zachowania się w lesie.. pokaż więcej.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie.. Do podanych przymiotników dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym oraz ich połączenia z dowolnymi.. - MidBrainartDo podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne pomóżcie plis potrzebne na jutro.. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne: dom-.. krzyczeć-.. góra-.. 9 Uzupełnij .Język polski.. dekoracje….. 1. utworz rzeczowniki do podanych przymiotników seiden- wollen- ledern- baumwollen- 2.1.. Ironia sokratejska (sokratyczna)polega na: a.unikaniu pytań ze strony rozmówcy w celu zaprezentowania własnej wiedzy.. Kocham swoją .. (babcia) i często .. (piec) dla niej ciasteczka.Do podanych przymiootników dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne bedące imiesłowami!. Wszyscy się z niego trochę śmieją, bo jest typem flegmatycznym i powściągliwym.3.Wskaż wyrazy bliskoznaczne do podanych słów.. Od podanych wyrazów utwórz rodzinę wyrazów (minimum 3 wyrazy) np.: kwiat - kwiatuszek, kwiecisty, kwiatowy, kwietnikZabawa z przysłówkiem i przyimkiem.. mówiący prawdę szczery - nieszczery.Dopisz do podanych przymiotników wyrazy bliskoznaczne z "nie" nudny film, stary człowiek, krótka reklama, zepsuty owoc, mały pies,do podanych przymiotników dopisz wyrazy bliskoznaczne następnie połącz nazwy cech z odpowiednimi imionami bohateró mitologicznych pomysłowy mądry lekkomyślny nieposłuszny rozważny dokładny.dedal ikarDo podanych wyrazów dopisz wyrazy bliskoznaczne będące wyrazami złożonymi zamożność..

Do podanych przymiotników dopisz wyrazy bliskoznaczne.

radosny wesoły - smutny.. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym: radość-.. zły-.. kara-.. 3.Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa dom to: ciepłe gniazdko, dach nad głową, domostwo, schronienie, apartament, gniazdo, siedziba, ognisko domowe, cztery kąty, domek, gniazdo rodzinne, rezydencja, pomieszczenie, siedlisko, budynek, mieszkanie, kąt, cztery ściany, kwatera, lokal, blok, chałupa, obiekt mieszkalny, blokhauz, chatka, własny kąt, lokum, kamienica, chata, miejsce zamieszkania, .. .Uzupełnij tabelę nazwami cech odpowiadających podanym zachowaniom bohaterów mitologicznych.. rzeczywistości, w której się znaleźli.Pisownia przymiotników złożonych .. Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochod - ne.. Następnie połącz nazwy cech z odpowiednimi imionami bohaterów mitologicznych.Słownik wyrazów bliskoznacznych - online.. a) smutna,.. (historia) piękny,.. (widok) straszne,.. (wydarzenie) radosne,.. (dzieci) b)Ułóż zdania z trzema wybranymi imiesłowani ;P Na b) mi nie zależy Jak zwylke za najleszą odp.. Odpowiedź: D. Uzupełnij tabelę.. b.lekceważ wypowiedzi drugiej osoby,by wyprowadzić ją z równowagi ..

Dedal Informacje o bohaterze Cechy ... Do podanych przymiotników dopisz wyrazy bliskoznaczne.

Odpowiedź.Uzupełnij tabelę nazwami cech odpowiadających podanym zachowaniom bohaterów mitologicznych.. 2013-04-20 18:10:39 Do podanych słów dopisz wyrazy bliskoznaczne zaczynające się na h. 2013-04-11 18:37:04 Od podanych przysłówkach dopisz wyrazy bliskoznaczne .. Przykład: trudno-niełatwo.. Do podanych przymiotników dopisz wyrazy bliskoznaczne.. (dziecko) zad.. wyrażeniach.. Uzupełnij tabelę.. Wyrazy bliskoznaczne-słowa o takim samym lub podobnym znaczeniu, np. duży - wielki, ogromny.. Przykład: palić za/palić zapal/ny .. Uzupełnij tabelę dotyczącą kategorii słowotwórczej.Uporządkuj podane synonimy według rosnącej intensywności:a) zawrotny, szybki, pospiesznyb) obmowa, potwarz, plotka6.. Do podanych słów dopisz wyrazy pokrewne będące wskazanymi częściami mowy.. Bohaterowie poznanego fragmentu powieści nie poznają.. 2013-12-18 21:53:43Uzupełnij tabelę.do podanych przymiotników dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwstawnym oraz ich połączenia z rzeczownikiem.Przymiotnik:tchórzliwy,wesoły,duży,dobry,szybkiDaje cela zad.. prawda / fałsz.. Podkreśl prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.. Pytamsieja.. Dopisz antonimy do podanych wyrazów:a) młodyb) szkolnyc) mądry8.. - zna zasady pisowni przyimków z różnymi częściami mowy.Dedal marzy o powrocie do ..

8 Do podanych przymiotników dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne będące imiesłowami.

miły - sympatyczny - niesympatyczny.. Każdy z utworzonych przymiotników, przysłówków i rzeczowników powinien rozpoczynać się od nie.. Uzupełnij tabelę.. Dokładnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywał swoją pracę.. przygnębiony smutny - wesoły.. wiedza-szczęście-2.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Następnie połącz nazwy cech z odpowiednimi imionami bohaterów mitologicznych.. Zastosuj czasowniki w trybie rozkazującym z cząstką "nie".Wypisz z tekstu wyrazy bliskoznaczne do poniższych wyrazów.. Dopisz antonimy do podanych przymiotników w następujących kontekstach:a) ostry nóż - ostry zapach -b) skąpa kobieta - skąpa porcja - 7.. 8 Wpisz podane przymiotniki do odpowiedniej kategorii w tabeli.KARTA PRACY Z JĘZYKA POLSKIEGO.. smutna,.,.. (historia) piękny, .. (widok) straszne, .. ,,,,, (wydarzenia) radosne, .. Cele szczegółowe: Uczeń wie: - co to jest przyimek, przysłówek, na jakie odpowiada pytania, - co to są antonimy , synonimy, związki frazeologiczne.. Punkty rankingowe: 0.. Cel ogólny: utrwalenie wiadomości o przysłówku.. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat słowotwórczy od formantu.. c.udzielaniu zawiłych odpowiedzi w celu zdezorientowania osoby .Wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym zawiera szereg: komfort - luksus, prestiż - autorytet, satysfakcja - rozkosz, optymizm - pesymizm..

damnaj:pDopisz do podanych wyrazów (wyrażeń) wyrazy (wyrażenia) bliskoznaczne.

Uzupełnij tabelę właściwymi formami przymiotników.1.Uzupełnij luki dopisz do podanych słów po dwa wyrazy bliskoznaczne.. i przyimku.. Dedal Informacje o bohaterze Cechy Był autorem wielu wynalazków.. Praktycznie większość słów w naszym rodzimym języku posiada wyrazy bliskoznaczne, a niektóre z nich mają ich nawet kilkaB.. a) wróżyć - .. b) pogoda - .. Dokładnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywał.Do każdego z podanych przymiotników dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne: kostiumy kolorowe-…………………………….. scenografia nieciekawa-……………………….. Skorzystaj ze słownika wyrazów bliskoznacznych i dopisz po dwa wyrazy bliskoznaczne do każdego z wymienionych słów.. Do podanych słów dopisz wyrazy pokrewne będące wskazanymi częściami mowy.. spontaniczny - energiczny - nieenergiczny.. Odszukaj w słowniku co najmniej trzy wyrazy bliskoznaczne do .Zadanie: dopisz co najmniej dwa wyrazy bliskoznaczne do podanych Rozwiązanie:samolubny egoistyczny, nieuczynny inteligentny mądry, zdolny pomocny pożyteczny, przydatny a w sensie niesienia pomocy to uczynny, usłużny sympatyczny miły, życzliwy odważny dzielny, bohaterski impulsywny wybuchowy, porywczy7 Uzupełnij zdania tak, żeby mówiły o tobie i były prawdziwe.. Słownik języka polskiego jest bardzo bogaty w wyrazy bliskoznaczne co świadczy o jego różnorodności i rozmaitości.. Użytkownik..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt